Opvang en Nazorg

Wil jij ook met doelgerichte acties agressie op de werkvloer terugdringen? Een methode leren om jouw medewerkers te coachen in het omgaan met agressie? Wil je leren om de impact van agressie op je personeel te verkleinen? Agressie tegen medewerkers is onacceptabel. Daarom deze training: gericht op de preventie van agressie, de juiste nazorg bij incidenten en de continue evaluatie en analyse van de achterliggende oorzaken. Dit alles zonder één moment de klantvriendelijkheid of klantgerichtheid uit het oog te verliezen. Dat is wat je leert!

Dit is wat onze training Opvang & Nazorg jou brengt
Vanuit diverse invalshoeken weten wat je als organisatie kunt doen om agressie terug te dringen. En de impact op je personeel te verkleinen. Succes verzekerd!

 • Je hebt een concreet Agressiebeleid en -protocol als basis voor iedereen

 • Je kunt het veiligheidsgevoel van je medewerkers vergroten

 • Werkplek-scan vanuit 3 invalshoeken

 • Je weet wat de organisatie kan doen en wat medewerkers zelf kunnen doen

 • Je weet medewerkers te coachen in het omgaan met agressie

 • Je kunt de nodige stappen in ‘Opvang en nazorg’ met zorg toepassen

 • Je kunt medewerkers ‘los laten komen’ van het incident zodat ze zich weer prettig en veilig voelen in hun werk.

 • Je weet een veilige werksfeer te creëren: met onderling vertrouwen en betrokkenheid

Blok 1 | Agressiebeleid en -protocol als basis voor iedereen
Agressiemanagement komt neer op duidelijke afspraken en doortastende maatregelen. Vaak vastgelegd in een agressie-protocol met aandacht voor preventie van agressie, de juiste nazorg bij incidenten en de continue evaluatie en analyse van de achterliggende oorzaken. In de training leer je het protocol dusdanig te benutten dat het jou en je medewerkers echt ondersteunt.
>> Agressiebeleid. Nut en noodzaak voor de dagelijkse praktijk
>> Het protocol. Welke afspraken hebben we wel en niet gemaakt?
>> Opvangprotocol. Veiligheid en zekerheid van je medewerkers vergroten
>> Nazorgprotocol. Contactmomenten en frequentie.
>> De meerwaarde van incident-registratie en -analyse?
>> Melding of aangifte bij de politie inzetten als ‘verwerkings-instrument’

Blok 2 | Veiligheidsgevoel van je medewerkers vergroten
Je leert wat je concreet kunt doen waardoor medewerkers zich veiliger voelen op hun werkplek. Met als resultaat een aantal concrete verbeterpunten waar je in de praktijk direct mee aan de slag kunt.
>> Welke factoren beïnvloeden het veiligheidsgevoel van medewerkers?
>> Werkplek-scan vanuit 3 invalshoeken
>> Uitbreiden van het aantal escape-mogelijkheden
>> Het ‘eigen veiligheid eerst-principe’ versterken

Blok 3 | Voorkomen van agressie. Dat wat je team zelf kan doen.
Het aantal agressie-incidenten verminderen. Dat is ons doel in dit blok. Je leert je medewerkers coachen op wat zij concreet kunnen doen om de kans op agressie te verkleinen.
>> Agressie-opwekkers – de top 5 op jouw afdeling
>> Essentials in positieve en klantvriendelijke communicatie
>> Coachen van je medewerkers op
>> Non-verbale signalen
>> Echt verbinding maken met de ander
>> Geweldloze communicatie

Blok 4 | Coachen van je medewerkers op agressiebehandeling
Hoe coach jij je medewerkers op het voorkomen en opvangen van agressie? Hoe zorg je dat zij dat wat ze in de training hebben geleerd blijven toepassen? Je leert je medewerkers coachen op de essentials in agressie zodat zij zichzelf sterker voelen in agressie-situaties.
>> Welke verschillende aanpakken onderscheiden we? Kennen om te kunnen
>> Hoe kies jij de beste aanpak bij iedere agressievorm?
>> Coachen op ‘Regie pakken, aansluiten en contact maken.’
>> Coachen op ‘De angel eruit halen. Begrip tonen? Of een grens stellen?’
>> Coachen op ‘non-verbale communicatie’
>> Slecht nieuws. Een verzoek weigeren. Aanspreken op regeloverschrijding.

Blok 5 | Opvang en nazorg
Een agressie-incident is altijd heftig voor de medewerker die het overkomt. Soms is dit zichtbaar. Soms veel minder. Hoe vang je je medewerker goed op? Hoe lever jij de juiste nazorg? Met als doel om je medewerkers ‘los te laten komen’ van het incident zodat ze zich weer prettig en veilig voelen in hun werk.
>> Helpen ontladen in 1 minuut! De 3 manieren toepassen
>> Veilige werksfeer creëren: onderlinge vertrouwen en betrokkenheid
>> Eerste opvang: waar en hoe?
>> Do’s en dont’s. Begrip tonen of advies geven? Bagatelliseren of groter maken?
>> Jouw follow’up volgens het Dag-Week-Maand-beginsel

Meer dan een training!
Het verschil maken voor jou als leidinggevende! Dat is waar wij voor gaan in deze training. Ons trainingstraject ziet er als volgt uit:

Voorbereiding
In een persoonlijk gesprek onderzoeken wij samen met jou het agressiebeleid en protocol. We inventariseren jouw leerwensen en brengen concrete agressiesiesituaties waar de medewerkers mee te maken hebben in kaart. Ook vragen we je jezelf in een half uurtje in te lezen. Zo zijn wij en jij goed voorbereid!

Training – onze voorkeur is 2 of 3 dagdelen 
Je ontwikkelt jouw effectiviteit in het ondersteunen van jouw medewerkers in het omgaan met agressie. En je leert welke doelgerichte acties jij kunt ondernemen om agressie op de werkvloer terug te dringen. Bewezen methoden voor meer impact in agressiesituaties. Je traint jezelf met ondersteuning van een ervaren acteur in concrete situaties uit jouw eigen praktijk.

Incident-coaching
Heeft een agressie-incident plaatsgevonden? Bel dan met je trainer. Om het incident en jouw emoties en reacties te evalueren. En jouw vragen te stellen. Jouw trainer helpt je om jouw ervaring te koppelen aan de methoden uit de training.
Het leereffect is groot.

4 maanden follow’up
Na de training start ons follow’up programma voor blijvend effect.
Onze trainers ondersteunen jou nog 4 maanden lang in de praktijk

Voor blijvend effect ondersteunen we je ook na de training.

Incident-coaching
Heb je een agressie-incident gehad? Bel dan met je trainer. Om het incident en jouw emoties en reacties te evalueren. En jouw vragen te stellen. Jouw trainer helpt je om jouw ervaring te koppelen aan de methoden uit de training. Het leereffect is groot.

4 maanden follow’up
Na de trainindag start ons follow’up programma voor blijvend effect. Onze trainers ondersteunen jou via e-coaching nog 4 maanden lang in de praktijk

BROCHURE DOWNLOADEN >>
Nu offerte aanvragen >>

Kenmerken

 • Het veiligheidsgevoel vergroten
 • Uitval voorkomen na agressie
 • Inclusief 4 maanden e-coaching
 • 1 dag

Vragen? Bel Arjan

 

088 – 714 00 00

info@agressietrainingnederland.nl

BROCHURE DOWNLOADEN >>
Nu offerte aanvragen >>